หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

รหัสสินค้า : LF04026

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาลและสามารถฝึกฟังเสียงปกติและผิดปกติภายในร่างกายได้ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง