Showing all 15 results

ชุดฝึกผ่าตัดเล็ก

ชุดฝึกผ่าตัดเล็ก

รหัสสินค้า : LF00894

เป็นชุดแผ่นผิวหนังรูปแบบต่างๆ สำหรับฝึกการทักษะการผ่าตัดเล็ก สามารถเพิ่มความรู้ให้กับผู้เรียนได้ง่ายขึ้น

ผิวหนังจำลองแบบมีชั้นต่างๆ สำหรับฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์

ผิวหนังจำลองแบบมีชั้นต่างๆ สำหรับฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า : LF01042

เป็นแผ่นผิวหนังจำลองที่มีองค์ประกอบของชั้นเนื้อเยื่อต่างๆ มีความเหนียวนุ่ม สำหรับฝึกทักษะการเย็บแผล พร้อมชุดอุปกรณ์การเย็บแผล เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง

หุ่นขาฝึกเย็บแผล

หุ่นขาฝึกเย็บแผล

รหัสสินค้า : LF01034

หุ่นจำลองขาผู้ใหญ่สำหรับฝึกการกรีดแผล เย็บแผลบริเวณขา เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญให้กับนิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางแพทย์และพยาบาล

หุ่นฝึกการซ่อมฝีเย็บ

หุ่นฝึกการซ่อมฝีเย็บ

รหัสสินค้า : P95

เป็นหุ่นจำลองอวัยวะเพศหญิงสำหรับการฝึกทำ episiotomy และการเย็บแผลฝีเย็บ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นแขนฝึกการทำแผลเบื้องต้น

หุ่นแขนฝึกการทำแผลเบื้องต้น

รหัสสินค้า : LF01005

เป็นหุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกทักษะการทำแผลเบื้องต้น (First Aid Arm) เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนรักษาผู้ป่วยจริง

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล

รหัสสินค้า : P101

เป็นหุ่นท่อนแขนกรีดได้เพื่อสร้างแผลสำหรับการฝึกเย็บ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล

รหัสสินค้า : LF01028U

เป็นหุ่นจำลองแขนผู้ใหญ่ สำหรับฝึกการกรีดและฝึกเย็บผิวหนัง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทักษะการผ่าตัดและการเย็บก่อนรักษาผู้ป่วยจริง

แผ่นผิวหนังฝึกการเย็บแผลพร้อมฐาน

แผ่นผิวหนังฝึกการเย็บแผลพร้อมฐาน

รหัสสินค้า : 00042+00500

คุณสมบัติ

  1. เป็นแผ่นผิวหนังจำลองสำหรับฝึกทักษะการเย็บปิดแผลพร้อมฐาน สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
  2. ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ