60100 หุ่นฝึกการเจาะน้ำในช่องท้อง Paracentesis Trainer

มดลูกล้วงรก สำหรับหุ่นฝึกทำคลอดและล้วงรก MM03C-1

การคลอดท่าก้น Breech Delivery หุ่นทำคลอด MM03C

หุ่นฝึกฉีดยาและเจาะน้ำไขสันหลัง พร้อมอัลตราซาวน์ Epidural-Spinal Injection Simulator

60000 หุ่นฝึกคลำหน้าท้อง Abdominal Examination Trainer

70103 - หุ่นฝึกฉีดยาและเจาะน้ำข้อเข่า(อัลตราซาวน์ได้) Knee Aspiration & Injection Trainer

80100-D หุ่นทำคลอดพร้อมชุดตรวจความกว้างปากมดลูกระยะก่อนคลอด (Dilatation)

M102 หุ่นการพยาบาลเต็มตัว ยี่ห้อ SAKAMOTO ประเทศญี่ปุ่น

M103 หุ่นฝึกการตรวจร่างกายผู้ใหญ่ ยี่ห้อ SAKAMOTO ประเทศญี่ปุ่น

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผุ้ใหญ่ Airsim advance Trucorp ประเทศไอส์แลนด์

JR10001 - หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารก (Airsim Baby) ยี่ห้อ Trucorp ประเทศไอส์แลนด์

AC10006 หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็ก (Airsim Child) - Trucorp

M180/M180 -1 หุ่นฝึกใส่สายสวนปัสสาวะ Sakamoto ประเทศญี่ปุ่น

SYNDAVER หุ่นจำลองร่างอาจารย์ใหญ่เสมือนจริง ประเทศสหรัฐอเมริกา

M179 หุ่นจำลองตรวจสัญญาณชีพทารกVitalSign ยี่ห้อ SAKAMOTO ประเทศญี่ปุ่น

หุ่นฝึกอาบน้ำทารก Sakamoto ประเทศญี่ปุ่น

TruMonitor App Patient Monitor Simulator for Medical Training

Truman traumaX หุ่นฝึกการช่วยชีวิตคนไข้บาดเจ็บ