สินค้ามาใหม่

สินค้าโปรโมชั่น

สินค้าแนะนำ

หากท่านต้องการหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์และการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

“งานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19” (THE 19TH THAI MEDICAL EDUCATION CONFERENCE)

บริษัทอัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด ต้องขอบพระคุณลูกค้าจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและทดล ...
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ “THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH CARE, SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICHST-2018)”

ขอบพระคุณทางคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากทุกสถาบันที่ได้เข้าเยี่ยมชมและได้สัมผัสกับเครื่อง Body Inte ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0”

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด ได้จัดประชุมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมสนับสนุนเพื่อการข ...
อ่านเพิ่มเติม

SECTRA TABLE OPERATION TRAINING

25-26 ก.พ. 2560 SECTRA Table Operation Training ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพมหานคร ...
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลบำรุงรักษาหุ่นจำลองฝึกทักษะทางการพยาบาล

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลบำรุงรักษาหุ่นจำลองฝึกทักษะทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชน ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเรื่องการดูแลหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์ให้ถูกวิธี ครั้งที่ 1

การประชุมเรื่องการดูแลหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์ให้ถูกวิธี ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอมา ...
อ่านเพิ่มเติม

“งานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19” (THE 19TH THAI MEDICAL EDUCATION CONFERENCE)

บริษัทอัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด ต้องขอบพระคุณลูกค้าจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและทดล ...
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ “THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH CARE, SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICHST-2018)”

ขอบพระคุณทางคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากทุกสถาบันที่ได้เข้าเยี่ยมชมและได้สัมผัสกับเครื่อง Body Inte ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0”

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด ได้จัดประชุมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมสนับสนุนเพื่อการข ...
อ่านเพิ่มเติม

SECTRA TABLE OPERATION TRAINING

25-26 ก.พ. 2560 SECTRA Table Operation Training ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพมหานคร ...
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลบำรุงรักษาหุ่นจำลองฝึกทักษะทางการพยาบาล

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลบำรุงรักษาหุ่นจำลองฝึกทักษะทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชน ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเรื่องการดูแลหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์ให้ถูกวิธี ครั้งที่ 1

การประชุมเรื่องการดูแลหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์ให้ถูกวิธี ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอมา ...
อ่านเพิ่มเติม