ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

22-24 มีนาคม 2566

การแข่งขันการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง และการประชุมวิชาการ เพื่อพลิกโฉมด้านการศึกษาพยาบาล ครั้งที่ ๑

รายละเอียด

VDO กิจกรรมต่างๆ

Upright รอบชิง

Upright รอบคัดเลือก

หากท่านต้องการหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์และการพยาบาล