Showing all 10 results

หุ่นจำลองหัวใจ

หุ่นจำลองหัวใจ

รหัสสินค้า : G01-1

หุ่นจำลองหัวใจ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายภาพของหัวใจตั้งแต่รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งของอวัยวะต่างๆในหัวใจ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้มากขึ้น

หุ่นจำลองหัวใจ

หุ่นจำลองหัวใจ

รหัสสินค้า : G01

หุ่นจำลองหัวใจ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายภาพของหัวใจตั้งแต่รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งของอวัยวะต่างๆในหัวใจ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้มากขึ้น

หุ่นจำลองหัวใจ ขนาด 2 เท่า แยกชิ้นส่วนได้ 4 ชิ้น

หุ่นจำลองหัวใจ ขนาด 2 เท่า แยกชิ้นส่วนได้ 4 ชิ้น

รหัสสินค้า : G12

หุ่นจำลองหัวใจ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายวิภาคของหัวใจ ออกแบบมาในลักษณะขยายขนาด ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในกายวิภาคของหัวใจได้มากขึ้น

หุ่นจำลองหัวใจขนาดเท่าจริง แยกชิ้นส่วนได้ 2 ชิ้นส่วน มี CONDUCTING SYSTEM

หุ่นจำลองหัวใจขนาดเท่าจริง แยกชิ้นส่วนได้ 2 ชิ้นส่วน มี CONDUCTING SYSTEM

รหัสสินค้า : G08/3

หุ่นจำลองหัวใจถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งต่างๆภายในหัวใจ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองหัวใจและต่อมไทมัส แยกชิ้นส่วนได้ 3 ชิ้นส่วน

หุ่นจำลองหัวใจและต่อมไทมัส แยกชิ้นส่วนได้ 3 ชิ้นส่วน

รหัสสินค้า : G08/1

หุ่นจำลองหัวใจและต่อมไทมัสถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งต่างๆภายในหัวใจและต่อมไทมัส ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

โมเดลจำลองหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ ขนาดขยาย 14 เท่า

โมเดลจำลองหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ ขนาดขยาย 14 เท่า

รหัสสินค้า : G42

เป็นโมเดลจำลองโครงสร้างทางกายวิภาคของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาล

โมเดลจำลองหัวใจ พร้อมหลอดลมและหลอดอาหาร แยกชิ้นส่วน 5 ส่วน

โมเดลจำลองหัวใจ พร้อมหลอดลมและหลอดอาหาร แยกชิ้นส่วน 5 ส่วน

รหัสสินค้า : G13

เป็นโมเดลทางกายวิภาคจำลองหัวใจมนุษย์พร้อมหลอดลมและหลอดอาหารขนาดขยาย 2 เท่าของคนจริง สามารถแยกชิ้นส่วนเพื่อทำการศึกษาได้ 5 ส่วน สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

โมเดลจำลองหัวใจ แสดงความผิดปกติของผนังหลอดเลือด LEFT VENTRICLE

โมเดลจำลองหัวใจ แสดงความผิดปกติของผนังหลอดเลือด LEFT VENTRICLE

รหัสสินค้า : G04

โมเดลจำลองหัวใจ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายภาพของหัวใจตั้งแต่รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งของอวัยวะต่างๆในหัวใจ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้มากขึ้น

โมเดลระบบไหลเวียนเลือด

โมเดลระบบไหลเวียนเลือด

รหัสสินค้า : G30

โมเดลจำลองระบบไหลเวียนเลือดถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงลักษณะการไหลเวียนเลือดภายในร่างกาย ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

โมเดลหัวใจ

โมเดลหัวใจ

รหัสสินค้า : G08

เป็นโมเดลจำลองโครงสร้างทางกายวิภาคของหัวใจ สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล