Showing all 3 results

หุ่นจำลองฟัน 5 แบบ

หุ่นจำลองฟัน 5 แบบ

รหัสสินค้า : D10

หุ่นจำลองฟัน 5 รูปแบบ สำหรับการเรียนการสอนด้านกายวิภาคของฟันแก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ทันตกรรม หรือผู้สนใจ

โมเดลจำลองพยาธิสภาพของฟัน ขนาดขยาย 2 เท่า

โมเดลจำลองพยาธิสภาพของฟัน ขนาดขยาย 2 เท่า

รหัสสินค้า : D26

หุ่นจำลองแสดงลักษณะฟันและเหงือกที่สมบูรณ์แข็งแรง กับลักษณะของฟันที่มีพยาธิสภาพต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน

โมเดลจำลองฟัน สำหรับฝึกการสอนแปรงฟัน

โมเดลจำลองฟัน สำหรับฝึกการสอนแปรงฟัน

รหัสสินค้า : D16

เป็นโมเดลทางกายวิภาคจำลองฟันมนุษย์ขนาดขยาย สามารถฝึกการสอนการแปรงฟัน สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านทันตกรรม ,วิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล