Showing all 15 results

STAGES OF DISC PROLAPSE AND VERTEBRAL DEGENERATION

STAGES OF DISC PROLAPSE AND VERTEBRAL DEGENERATION

รหัสสินค้า : A795

เป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลังระดับแอว พร้อมหมอนรองกระดูก

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

รหัสสินค้า : A58/1-S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

รหัสสินค้า : A58/8S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลัง

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลัง

รหัสสินค้า : A58/5S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลังแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลังแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

รหัสสินค้า : A58/3-S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิง

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิง

รหัสสินค้า : A61

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งของกระดูกเชิงกราน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่นพร้อมกระดูกต้นขาแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่นพร้อมกระดูกต้นขาแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

รหัสสินค้า : A58/7S

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่นพร้อมกระดูกต้นขาแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่นพร้อมกระดูกเชิงกรานและกระดูกต้นขา

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่นพร้อมกระดูกเชิงกรานและกระดูกต้นขา

รหัสสินค้า : A58/6S

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง ฐานกะโหลก (Occipital plate) และกระดูกเชิงกรานทำจากพลาสติก สำหรับฝึกสอนกายวิภาคศาสตร์ให้กับผู้สนใจ

โมเดลจำลองกระดูกสันหลังและเชิงกรานเพศหญิงพร้อมเสาแขวน

โมเดลจำลองกระดูกสันหลังและเชิงกรานเพศหญิงพร้อมเสาแขวน

รหัสสินค้า : A58/4-S

เป็นโมเดลจำลองโครงสร้างทางกายวิภาคของกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานเพศหญิง สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

โมเดลจำลองโครงสร้างกระดูกพรุน

โมเดลจำลองโครงสร้างกระดูกพรุน

รหัสสินค้า : A78

เป็นโมเดลจำลองโครงสร้างกระดูกพรุน สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล