Showing all 12 results

หุ่นจำลองกระดูกข้อเข่าภาคตัดขวาง(SECTIONAL KNEE JOINT MODEL, 3 PART)

หุ่นจำลองกระดูกข้อเข่าภาคตัดขวาง(SECTIONAL KNEE JOINT MODEL, 3 PART)

รหัสสินค้า : A89

เป็นหุ่นจำลองกระดูกข้อเข่า ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคและภาพตัดขวางแสดงภายในของข้อเข่า สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองข้อสะโพกพร้อมกล้ามเนื้อ แยกชิ้นส่วนได้ 7 ชิ้น(HIP JOINT WITH REMOVABLE MUSCLES, 7 PART)

หุ่นจำลองข้อสะโพกพร้อมกล้ามเนื้อ แยกชิ้นส่วนได้ 7 ชิ้น(HIP JOINT WITH REMOVABLE MUSCLES, 7 PART)

รหัสสินค้า : A881

หุ่นจำลองข้อสะโพกพร้อมกล้ามเนื้อ แยกชิ้นส่วนได้ 7 ชิ้น

หุ่นจำลองข้อเข่าพร้อมกล้ามเนื้อ สามารถถอดชิ้นส่วนออกได้(KNEE JOINT WITH REMOVABLE MUSCLES, 12 PART)

หุ่นจำลองข้อเข่าพร้อมกล้ามเนื้อ สามารถถอดชิ้นส่วนออกได้(KNEE JOINT WITH REMOVABLE MUSCLES, 12 PART)

รหัสสินค้า : A882

หุ่นจำลองข้อเข่าพร้อมกล้ามเนื้อ สามารถถอดชิ้นส่วนออกได้

หุ่นจำลองข้อไหล่พร้อมกล้มเนื้อรอบไหล่ แยกชิ้นส่วนได้ 5 ชิ้น(SHOULDER JOINT WITH ROTATOR CUFF – 5 PART)

หุ่นจำลองข้อไหล่พร้อมกล้มเนื้อรอบไหล่ แยกชิ้นส่วนได้ 5 ชิ้น(SHOULDER JOINT WITH ROTATOR CUFF – 5 PART)

รหัสสินค้า : A880

หุ่นจำลองข้อไหล่พร้อมกล้มเนื้อรอบไหล่

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อศอก แบบมี LIGAMENTS

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อศอก แบบมี LIGAMENTS

รหัสสินค้า : A83

เป็นหุ่นจำลองกระดูกข้อศอกและเส้นเอ็น ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาค สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อหัวเข่า แบบมี LIGAMENTS

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อหัวเข่า แบบมี LIGAMENTS

รหัสสินค้า : A82

เป็นหุ่นจำลองกระดูกข้อหัวเข่า ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคและเส้นเอ็น(Ligaments) สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อหัวไหล่ มีภาพตัดขวาง(MINI SHOULDER JOINT WITH CROSS-SECTION)

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อหัวไหล่ มีภาพตัดขวาง(MINI SHOULDER JOINT WITH CROSS-SECTION)

รหัสสินค้า : A86/1

เป็นหุ่นจำลองกระดูกข้อหัวไหล่ ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาค สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อเข่า (DELUXE FUNCTIONAL KNEE JOINT MODEL)

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อเข่า (DELUXE FUNCTIONAL KNEE JOINT MODEL)

รหัสสินค้า : A82/1

เป็นหุ่นจำลองกระดูกข้อหัวเข่า ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคและเส้นเอ็น(Ligaments) สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อเข่า มีภาพตัดขวาง

หุ่นจำลองโครงกระดูกข้อเข่า มีภาพตัดขวาง

รหัสสินค้า : A85/1

เป็นหุ่นจำลองกระดูกข้อเข่า ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคและภาพตัดขวางแสดงภายในของข้อเข่า สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

โมเดลจำลองข้อศอกพร้อมกล้ามเนื้อ สามารถถอดชิ้นส่วนออกได้ 8 ชิ้น(ELBOW JOINT WITH REMOVABLE MUSCLES, 8 PARTS)

โมเดลจำลองข้อศอกพร้อมกล้ามเนื้อ สามารถถอดชิ้นส่วนออกได้ 8 ชิ้น(ELBOW JOINT WITH REMOVABLE MUSCLES, 8 PARTS)

รหัสสินค้า : A883

เป็นโมเดลจำลองโมเดลจำลองข้อศอกพร้อมกล้ามเนื้อ สามารถถอดชิ้นส่วนออกได้ 8 ชิ้น สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล