Showing 1–16 of 20 results

หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะชายแบบโปร่งใส

หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะชายแบบโปร่งใส

รหัสสินค้า : M160-1

เป็นหุ่นจำลองที่ทำจากวัสดุโปร่งใส ช่วยใช้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระดูกเชิงกรานและกระเพาะปัสสาวะ ใช้สำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะ และ bladder irrigation โดยผู้เรียนสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะได้คล้ายจริง

หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะหญิงแบบโปร่งใส

หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะหญิงแบบโปร่งใส

รหัสสินค้า : M160

เป็นหุ่นจำลองที่ทำจากวัสดุโปร่งใส ช่วยใช้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระดูกเชิงกรานและกระเพาะปัสสาวะ ใช้สำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะ และ bladder irrigation โดยผู้เรียนสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะได้คล้ายจริง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะทารกแบบเปลี่ยนเพศได้

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะทารกแบบเปลี่ยนเพศได้

รหัสสินค้า : LF01035

เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายและเพศหญิงได้ในตัวเดียวกัน

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย

รหัสสินค้า : M160-3

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะ และมีน้ำปัสสาวะจำลองที่ไหลออกจากสายสวนได้เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย

รหัสสินค้า : 60151

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะได้คล้ายจริง และสวนได้ทั้งทางท่อปัสสาวะและหน้าท้อง (ผ่าน Suprapubic skin)

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-หญิง สลับเพศได้

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายหญิง สลับเพศได้

รหัสสินค้า : M160-4

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายและเพศหญิง สามารถสลับเพศได้ในตัวเดียวกัน ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะ และมีน้ำปัสสาวะจำลองที่ไหลออกจากสายสวนได้เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย(CATHETERIZATION SIMULATOR BASIC, MALE)

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย(CATHETERIZATION SIMULATOR BASIC, MALE)

รหัสสินค้า : P93B-M

เป็นหุ่นจำลองอวัยวะเพศชายใช้สำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย(CATHETERIZATION SIMULATOR PRO, MALE)

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย(CATHETERIZATION SIMULATOR PRO, MALE)

รหัสสินค้า : P93P-M

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายแบบกล่อง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายแบบกล่อง

รหัสสินค้า : 60152

เป็นหุ่นจำลองอวัยวะเพศชายพร้อมท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบกล่อง สำหรับการฝึกใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายและเพศหญิง (สลับเพศ) CATHETERIZATION SIMULATOR SET PRO

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายและเพศหญิง (สลับเพศ) CATHETERIZATION SIMULATOR SET PRO

รหัสสินค้า : P93P-S

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายและเพศหญิง สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง

รหัสสินค้า : M160-2

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิงที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะ และมีน้ำปัสสาวะจำลองที่ไหลออกจากสายสวนได้เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง

รหัสสินค้า : 60155

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิงที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ถึงแรงต้านในขณะใส่สายสวนปัสสาวะได้คล้ายจริง และสวนได้ทั้งทางท่อปัสสาวะและหน้าท้อง (ผ่าน Suprapubic skin)

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง(CATHETERIZATION SIMULATOR BASIC, FEMALE)

หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง(CATHETERIZATION SIMULATOR BASIC, FEMALE)

รหัสสินค้า : P93B-F

เป็นหุ่นจำลองอวัยวะเพศหญิงใช้สำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง