Showing all 2 results

หุ่นจำลองการฝึกฝีเย็บ EPISIOTOMY

หุ่นจำลองการฝึกฝีเย็บ EPISIOTOMY

รหัสสินค้า : 60450

หุ่นจำลองอวัยวะเพศหญิง 3 แบบ สามารถฝึก Episiotomy, เทคนิคการซ่อมฝีเย็บ และฝึกการเย็บฝีเย็บ

หุ่นฝึกการซ่อมฝีเย็บ

หุ่นฝึกการซ่อมฝีเย็บ

รหัสสินค้า : LF00690

เป็นหุ่นจำลองอวัยวะเพศหญิงสำหรับการเย็บแผลฝีเย็บ หลังจากการคลอด เหมาะสำหรับนิสิ นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาคนไข้จริง