Showing all 8 results

หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่

หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่

รหัสสินค้า : 718-8800

เป็นหุ่นจำลองร่างกายท่อนบนผู้ใหญ่ มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมซอฟแวร์สำหรับฟังเสียงหัวใจ ปอด และช่องท้องในผู้ใหญ่

หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่ขั้นสูง SAM3G

หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่ขั้นสูง SAM3G

รหัสสินค้า : 718-8802

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่พร้อมระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกตรวจร่างกายด้วยการฟังเสียงในร่างกาย ได้แก่ เสียงปอด เสียงหัวใจ เสียงช่องท้อง และเสียงจากเส้นเลือดใหญ่ (Bruits) ที่มีเคสต่างๆ ที่หลากหลายสะดวกในเลือกใช้ฝึกการฟัง พร้อมทั้งมีตัวอย่างคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECGs) และภาพ Echocardiogram แบบเคลื่อนไหว สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะได้รับประสบการณ์และเกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติงานจริง

หุ่นฝึกฟังเสียงภายในร่างกายเด็ก

หุ่นฝึกฟังเสียงภายในร่างกายเด็ก

รหัสสินค้า : 101-020

เป็นหุ่นจำลองร่างกายเด็กอายุประมาณ 4 ขวบ สำหรับฝึกฟังเสียงหัวใจ ปอด ทั้งปกติและผิดปกติ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝน ก่อนการวินิจฉัยผู้ป่วยจริง