Showing all 6 results

หุ่นฝึกฟังเสียงภายในร่างกายเด็ก

หุ่นฝึกฟังเสียงภายในร่างกายเด็ก

รหัสสินค้า : 101-020

เป็นหุ่นจำลองร่างกายเด็กอายุประมาณ 4 ขวบ สำหรับฝึกฟังเสียงหัวใจ ปอด ทั้งปกติและผิดปกติ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝน ก่อนการวินิจฉัยผู้ป่วยจริง

หุ่นฝึกให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเด็กทารกแบบเต็มตัว

หุ่นฝึกให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเด็กทารกแบบเต็มตัว

รหัสสินค้า : VTA1800 (Nita)

เป็นหุ่นจำลองทารกเพศหญิงเต็มตัวขนาดเท่าจริง สามารถใช้ฝึกเจาะเลือด หรือ ฉีดยา หรือ ให้สารน้ำได้ที่ตำแหน่งต่างๆ ได้