Showing all 15 results

หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจประเมินสัญญาณชีพ

หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจประเมินสัญญาณชีพ

รหัสสินค้า : M103

หุ่นฝึกทักษะการตรวจประเมินร่างกายผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้สูงอายุ

หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้สูงอายุ

รหัสสินค้า : M100-5

เป็นหุ่นจำลองผู้สูงอายุเต็มตัวสำหรับการสอนทักษะการพยาบาลพื้นฐาน ตัวหุ่นทำจากซิลิโคนคุณภาพสูงซึ่งมีความทนทานและทำความสะอาดง่าย มีความยืดหยุ่นสามารถเคลื่อนไหวจัดท่าทางได้

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้สูงอายุเต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้สูงอายุเต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

รหัสสินค้า : LF04005

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้สูงอายุเต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่

รหัสสินค้า : LF04022

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่(KERI COMPLETE)

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่(KERI COMPLETE)

รหัสสินค้า : LF04020

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

รหัสสินค้า : LF04026

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาลและสามารถฝึกฟังเสียงปกติและผิดปกติภายในร่างกายได้ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หุ่นผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

รหัสสินค้า : P10/1

เป็นหุ่นผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการดูแลแผลผ่าตัดและฝึกทักษะการพันแผล

หุ่นฝึกการดูแลแผลผ่าตัดและฝึกทักษะการพันแผล

รหัสสินค้า : P100

เป็นหุ่นฝึกการดูแลแผลผ่าตัดและสำหรับการฝึกทักษะการใช้ผ้าพันแผล เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการพันแผลผ่าตัด

หุ่นฝึกการพันแผลผ่าตัด

รหัสสินค้า : LF00929

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการทำแผลและการพันแผลผ่าตัด

หุ่นฝึกการใส่สายสวนลำไส้

หุ่นฝึกการใส่สายสวนลำไส้

รหัสสินค้า : LF00957

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนทวาร (Enema) สำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง

หุ่นฝึกดูแลแผลทวารเทียม (OSTOMY CARE SIMULATOR)

หุ่นฝึกดูแลแผลทวารเทียม (OSTOMY CARE SIMULATOR)

รหัสสินค้า : LF00906

เป็นหุ่นจำลองสำหรับการฝึกดูแลแผลทวารเทียม colostomy และ ileostomy สำหรับการฝึกฝนของนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการพยาบาลก่อนการดูแลคนไข้จริง

หุ่นฝึกทักษะการดูแลแผลกดทับ

หุ่นฝึกทักษะการดูแลแผลกดทับ

รหัสสินค้า : P15

เป็นหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการทำความสะอาดและดูแลแผลกดทับ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน

หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน

รหัสสินค้า : P11

เป็นหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ สำหรับการฝึกทักษะการดูแลการพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง