Showing all 2 results

(หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารก)NURSE TRAINING BABY, NEW BORN

(หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารก)NURSE TRAINING BABY, NEW BORN

รหัสสินค้า : P30

หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารกสำหรับการฝึกทักษะการดูแลและฝึกทักษะทางการพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเด็กทารกแบบเต็มตัว

หุ่นฝึกให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเด็กทารกแบบเต็มตัว

รหัสสินค้า : VTA1800 (Nita)

เป็นหุ่นจำลองทารกเพศหญิงเต็มตัวขนาดเท่าจริง สามารถใช้ฝึกเจาะเลือด หรือ ฉีดยา หรือ ให้สารน้ำได้ที่ตำแหน่งต่างๆ ได้