Showing 1–16 of 19 results

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง

รหัสสินค้า : 60000

เป็นหุ่นจำลองลำตัวผู้ใหญ่ที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคภายนอกที่ใช้เป็น Landmarks ในการฝึกคลำหน้าท้องและมีโครงสร้างภายในที่จำลองสภาวะต่าง ใช้สำหรับการสาธิตและการฝึกคลำหน้าท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หุ่นฝึกการตรวจเต้านม

หุ่นฝึกการตรวจเต้านม

รหัสสินค้า : 40200

หุ่นลำตัวมนุษย์เพศหญิง ซึ่งมีผิวหนังหน้าอกพร้อมเต้านมจำลองสำหรับสวมทับตัวหุ่น สำหรับการฝึกตรวจเต้านม

หุ่นฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองแบบสวม

หุ่นฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองแบบสวม

รหัสสินค้า : M115

เป็นหุ่นเต้านมขนาดกลางแบบสวม ใช้ฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีชาร์ทอธิบายรายละเอียดการใช้งาน

หุ่นฝึกการตรวจเต้านมแบบมีต่อมน้ำเหลือง

หุ่นฝึกการตรวจเต้านมแบบมีต่อมน้ำเหลือง

รหัสสินค้า : 40201

เป็นหุ่นลำตัวมนุษย์เพศหญิง ซึ่งมีผิวหนังหน้าอกพร้อมเต้านมจำลอง และผิวหนังต่อมน้ำเหลืองจำลองสำหรับสวมทับตัวหุ่น

หุ่นฝึกการตรวจเต้านมแบบสวมร่างกาย

หุ่นฝึกการตรวจเต้านมแบบสวมร่างกาย

รหัสสินค้า : 40202

เป็นหุ่นผิวหนังหน้าอกพร้อมเต้านมจำลองสำหรับสวมใส่กับร่างกายคนโดยมีสายรัด สำหรับการฝึกตรวจเต้านม

หุ่นฝึกการนวดเต้านม

หุ่นฝึกการนวดเต้านม

รหัสสินค้า : M114-1

เป็นหุ่นสำหรับฝึกทักษะการนวดเต้านม สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่

หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่

รหัสสินค้า : 718-8800

เป็นหุ่นจำลองร่างกายท่อนบนผู้ใหญ่ มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมซอฟแวร์สำหรับฟังเสียงหัวใจ ปอด และช่องท้องในผู้ใหญ่

หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่ขั้นสูง SAM3G

หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่ขั้นสูง SAM3G

รหัสสินค้า : 718-8802

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่พร้อมระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกตรวจร่างกายด้วยการฟังเสียงในร่างกาย ได้แก่ เสียงปอด เสียงหัวใจ เสียงช่องท้อง และเสียงจากเส้นเลือดใหญ่ (Bruits) ที่มีเคสต่างๆ ที่หลากหลายสะดวกในเลือกใช้ฝึกการฟัง พร้อมทั้งมีตัวอย่างคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECGs) และภาพ Echocardiogram แบบเคลื่อนไหว สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะได้รับประสบการณ์และเกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติงานจริง

หุ่นฝึกตรวจเต้านม

หุ่นฝึกตรวจเต้านม

รหัสสินค้า : LF00980

เป็นหุ่นจำลองเต้านมผู้หญิงสองเต้า สำหรับฝึกการตรวจความผิดปกติของเต้านมได้ด้วยตัวเอง ภายในเต้านมจะมีพยาธิสภาพต่างๆที่สามารถสร้างสถานการณ์ในการฝึกการตรวจมะเร็งเต้านมให้กับผู้เรียนได้

หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบสวม

หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบสวม

รหัสสินค้า : LF00984

เป็นหุ่นจำลองเต้านมผู้หญิงสองเต้า สำหรับฝึกการตรวจความผิดปกติของเต้านมได้ด้วยตัวเอง ภายในเต้านมจะมีพยาธิสภาพแบบปกติและผิดปกติ สามารถเพิ่มความรู้ให้กับผู้เรียนได้ง่ายขึ้น

หุ่นฝึกฟังเสียงภายในร่างกายเด็ก

หุ่นฝึกฟังเสียงภายในร่างกายเด็ก

รหัสสินค้า : 101-020

เป็นหุ่นจำลองร่างกายเด็กอายุประมาณ 4 ขวบ สำหรับฝึกฟังเสียงหัวใจ ปอด ทั้งปกติและผิดปกติ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝน ก่อนการวินิจฉัยผู้ป่วยจริง