Showing all 16 results

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดมีปั๊มแรงดันเลือด

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดมีปั๊มแรงดันเลือด

รหัสสินค้า : 00290

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำที่แขน

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดมีปั๊มแรงดันเลือด

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดมีปั๊มแรงดันเลือด

รหัสสินค้า : 00290

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำที่แขน ซึ่งมีปั๊มแรงดันจำลองแรงดันของเลือดในเส้นเลือด

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบมีปั๊ม

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบมีปั๊ม

รหัสสินค้า : M117-5

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำที่แขนพร้อมปั๊มเลือดเทียม

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบมีปั๊ม

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบมีปั๊ม

รหัสสินค้า : M117-3

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำที่แขนพร้อมปั๊มเลือดเทียม

แผ่นฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบสวม

แผ่นฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบสวม

รหัสสินค้า : 00161

เป็นแผ่นฝึกทักษะการฉีดยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำที่มีเส้นเลือดดำจำลองภายใต้ผิวหนัง สามารถสวมเข้ากับร่างกายผู้ฝึกได้