Showing 1–16 of 127 results

(หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารก)NURSE TRAINING BABY, NEW BORN

(หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารก)NURSE TRAINING BABY, NEW BORN

รหัสสินค้า : P30

หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารกสำหรับการฝึกทักษะการดูแลและฝึกทักษะทางการพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ชุดฝึกผ่าตัดเล็ก

ชุดฝึกผ่าตัดเล็ก

รหัสสินค้า : LF00894

เป็นชุดแผ่นผิวหนังรูปแบบต่างๆ สำหรับฝึกการทักษะการผ่าตัดเล็ก สามารถเพิ่มความรู้ให้กับผู้เรียนได้ง่ายขึ้น

ผิวหนังจำลองแบบมีชั้นต่างๆ สำหรับฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์

ผิวหนังจำลองแบบมีชั้นต่างๆ สำหรับฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า : LF01042

เป็นแผ่นผิวหนังจำลองที่มีองค์ประกอบของชั้นเนื้อเยื่อต่างๆ มีความเหนียวนุ่ม สำหรับฝึกทักษะการเย็บแผล พร้อมชุดอุปกรณ์การเย็บแผล เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง

หุ่นขาฝึกเย็บแผล

หุ่นขาฝึกเย็บแผล

รหัสสินค้า : LF01034

หุ่นจำลองขาผู้ใหญ่สำหรับฝึกการกรีดแผล เย็บแผลบริเวณขา เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญให้กับนิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางแพทย์และพยาบาล

หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจประเมินสัญญาณชีพ

หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจประเมินสัญญาณชีพ

รหัสสินค้า : M103

หุ่นฝึกทักษะการตรวจประเมินร่างกายผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้สูงอายุ

หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้สูงอายุ

รหัสสินค้า : M100-5

เป็นหุ่นจำลองผู้สูงอายุเต็มตัวสำหรับการสอนทักษะการพยาบาลพื้นฐาน ตัวหุ่นทำจากซิลิโคนคุณภาพสูงซึ่งมีความทนทานและทำความสะอาดง่าย มีความยืดหยุ่นสามารถเคลื่อนไหวจัดท่าทางได้

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้สูงอายุเต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้สูงอายุเต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

รหัสสินค้า : LF04005

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้สูงอายุเต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่

รหัสสินค้า : LF04022

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่(KERI COMPLETE)

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่(KERI COMPLETE)

รหัสสินค้า : LF04020

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถฟังเสียงภายในร่างกายได้

รหัสสินค้า : LF04026

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกทักษะต่างๆทางการพยาบาลและสามารถฝึกฟังเสียงปกติและผิดปกติภายในร่างกายได้ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นทำคลอด

หุ่นทำคลอด

รหัสสินค้า : MM03

หุ่นฝึกทำคลอด สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หุ่นผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

รหัสสินค้า : P10/1

เป็นหุ่นผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง

หุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง

รหัสสินค้า : 60000

เป็นหุ่นจำลองลำตัวผู้ใหญ่ที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคภายนอกที่ใช้เป็น Landmarks ในการฝึกคลำหน้าท้องและมีโครงสร้างภายในที่จำลองสภาวะต่าง ใช้สำหรับการสาธิตและการฝึกคลำหน้าท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ