Showing all 1 result

โปรแกรมจำลองเครื่องติดตามค่าสัญญาณชีพสำหรับการฝึกทักษะทางการแพทย์พร้อม IPAD

โปรแกรมจำลองเครื่องติดตามค่าสัญญาณชีพสำหรับการฝึกทักษะทางการแพทย์พร้อม IPAD

รหัสสินค้า : TMAPP01-D

เป็น Application สำหรับจำลองเครื่องติดตามค่าสัญญาณชีพคนไข้ที่ผู้สอนสามารกำหนดค่าเริ่มต้นและกำหนดการเปลี่ยนแปลงของค่าสัญญาณชีพได้ตามต้องการแบบ real-time โดยเมื่อติดตั้ง Application ลงใน iPad จำนวน 2 เครื่องแล้ว เครื่องควบคุมของผู้สอนสามารถเชื่อมต่อและควบคุมเครื่องแสดงผลของผู้เรียนได้แบบไร้สาย (Bluetooth)