Showing 1–16 of 21 results

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมชุดควบคุมแบบ TABLET(CPRLILLYPRO™ WITH TABLET, LIGHT SKIN)

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมชุดควบคุมแบบ TABLET(CPRLILLYPRO™ WITH TABLET, LIGHT SKIN)

รหัสสินค้า : P71

หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ออกแบบมาเพื่อการฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะตั้งแต่ บุคคลทั่วไป จนถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในการช่วยชีวิตพื้นฐาน

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR “BASIC BILLY” BASIC LIFE SUPPORT SIMULATOR)

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR “BASIC BILLY” BASIC LIFE SUPPORT SIMULATOR)

รหัสสินค้า : P72

หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ออกแบบมาเพื่อการฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะตั้งแต่ บุคคลทั่วไป จนถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิมความเข้าใจและความชำนาญในการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพเด็กโต(CPR) ครึ่งตัว แบบมีกล่องสัญญาณไฟ

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพเด็กโต(CPR) ครึ่งตัว แบบมีกล่องสัญญาณไฟ

รหัสสินค้า : 100-2275

เป็นหุ่นจำลองร่างกายเด็กโตครึ่งตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมีเครื่องประเมินผลที่แสดงค่าความถูกต้องในการฝึกการช่วยชีวิต

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพใส่ท่อช่วยหายใจได้ พร้อมชุดควบคุมแบบ TABLET(CPRLILLY AIR SIMULATOR FOR CPR AND AIRWAY MANAGEMENT)

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพใส่ท่อช่วยหายใจได้ พร้อมชุดควบคุมแบบ TABLET(CPRLILLY AIR SIMULATOR FOR CPR AND AIRWAY MANAGEMENT)

รหัสสินค้า : P71 Air

หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ออกแบบมาเพื่อการฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะตั้งแต่ บุคคลทั่วไป จนถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในการช่วยชีวิตพื้นฐาน

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟ(CPR BRAD)

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟ(CPR BRAD)

รหัสสินค้า : 100-2850

เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัวสำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ร่วมทั้งบุคคลทั่วไปสำหรับฝึกฝน

หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก(CPR) พร้อมเครื่องประเมินผล

หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก(CPR) พร้อมเครื่องประเมินผล

รหัสสินค้า : 100-1702

เป็นหุ่นจำลองร่างกายเด็กเต็มตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมีเครื่องประเมินผลที่แสดงค่าความถูกต้องในการฝึกการช่วยชีวิต

หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กเล็กพร้อมเครื่องประเมินผล

หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กเล็กพร้อมเครื่องประเมินผล

รหัสสินค้า : 100-1204

เป็นหุ่นจำลองร่างกายเด็กเล็กเต็มตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมีเครื่องประเมินผลที่แสดงค่าความถูกต้องในการฝึกการช่วยชีวิต

หุ่นฝึกการปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกขั้นสูงเต็มตัว(PEDIATRIC ALS TRAINER COMPLETE WITH ARRHYTHMIA SIMULATOR)

หุ่นฝึกการปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกขั้นสูงเต็มตัว(PEDIATRIC ALS TRAINER COMPLETE WITH ARRHYTHMIA SIMULATOR)

รหัสสินค้า : 101-091

เป็นหุ่นจำลองเด็กทารก สำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กทารก เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง

หุ่นฝึกการปฐมพยาบาลเด็กครึ่งตัว(CHOKING CHILD)

หุ่นฝึกการปฐมพยาบาลเด็กครึ่งตัว(CHOKING CHILD)

รหัสสินค้า : SB30052

เป็นหุ่นจำลองเด็กสำหรับการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การทำให้เด็กสำลัก เนื่องจากมีสิ่งของไปอุดตันทางเดินหายใจ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการเพิ่มทักษะก่อนการดูแลผู้ป่วยจริง

หุ่นฝึกช่วยชีวิตพื้นฐาน(CPR) พร้อมเครื่องประเมินผล

หุ่นฝึกช่วยชีวิตพื้นฐาน(CPR) พร้อมเครื่องประเมินผล

รหัสสินค้า : 100-2828

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่ครึ่งตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมีเครื่องประเมินผลที่แสดงค่าความถูกต้องในการฝึกการช่วยชีวิต

หุ่นฝึกช่วยชีวิตพื้นฐานพร้อมชุดAED

หุ่นฝึกช่วยชีวิตพื้นฐานพร้อมชุดAED

รหัสสินค้า : 100-2830

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่ครึ่งตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน พร้อมชุดAED จำลองสำหรับการฝึกช่วยชีวิต

หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว พร้อม CPR METRIX และ IPAD

หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว พร้อม CPR METRIX และ IPAD

รหัสสินค้า : LF03993

เป็นหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว พร้อม CPR Metrix และ IPad เพื่อใช้ในการสอนเทคนิคการช่วยชีวิตขั้นสูง การฝึกการพยาบาล การฝึกหน่วยกู้ชีพ และการฝึกสอนผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินในทุกระดับ