Showing 1–16 of 42 results

หุ่นกู้ชีพ ผู้ใหญ่ (RANDY)

หุ่นกู้ชีพ ผู้ใหญ่ (RANDY)

รหัสสินค้า : 149-1436

เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่เต็มตัวสำหรับฝึกทักษะการกู้ชีพ เหมาะสำหรับการฝึกฝนการกู้ชีพ กู้ภัย ในสถานการณ์ต่างๆ

หุ่นจำลองการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นฐาน

หุ่นจำลองการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นฐาน

รหัสสินค้า : 149-1326

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน สำหรับผู้ประสบภัยทางน้ำ

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่

รหัสสินค้า : AA91100

เป็นหุ่นจำลองที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคและอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและจมูก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่(AIRSIM ADVANCE BRONCHI)

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่(AIRSIM ADVANCE BRONCHI)

รหัสสินค้า : AA95100

เป็นหุ่นจำลองที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคและอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและจมูก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็ก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็ก

รหัสสินค้า : AC10006

เป็นหุ่นจำลองเด็กที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคและอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและจมูก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารก

รหัสสินค้า : JR10001

เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคและอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและจมูก

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมชุดควบคุมแบบ TABLET(CPRLILLYPRO™ WITH TABLET, LIGHT SKIN)

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมชุดควบคุมแบบ TABLET(CPRLILLYPRO™ WITH TABLET, LIGHT SKIN)

รหัสสินค้า : P71

หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ออกแบบมาเพื่อการฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะตั้งแต่ บุคคลทั่วไป จนถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในการช่วยชีวิตพื้นฐาน

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR “BASIC BILLY” BASIC LIFE SUPPORT SIMULATOR)

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR “BASIC BILLY” BASIC LIFE SUPPORT SIMULATOR)

รหัสสินค้า : P72

หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ออกแบบมาเพื่อการฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะตั้งแต่ บุคคลทั่วไป จนถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิมความเข้าใจและความชำนาญในการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพเด็กโต(CPR) ครึ่งตัว แบบมีกล่องสัญญาณไฟ

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพเด็กโต(CPR) ครึ่งตัว แบบมีกล่องสัญญาณไฟ

รหัสสินค้า : 100-2275

เป็นหุ่นจำลองร่างกายเด็กโตครึ่งตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมีเครื่องประเมินผลที่แสดงค่าความถูกต้องในการฝึกการช่วยชีวิต

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพใส่ท่อช่วยหายใจได้ พร้อมชุดควบคุมแบบ TABLET(CPRLILLY AIR SIMULATOR FOR CPR AND AIRWAY MANAGEMENT)

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพใส่ท่อช่วยหายใจได้ พร้อมชุดควบคุมแบบ TABLET(CPRLILLY AIR SIMULATOR FOR CPR AND AIRWAY MANAGEMENT)

รหัสสินค้า : P71 Air

หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ออกแบบมาเพื่อการฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานที่ถูกต้อง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะตั้งแต่ บุคคลทั่วไป จนถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในการช่วยชีวิตพื้นฐาน

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตคนไข้บาดเจ็บ(TRUMAN TRAUMAX)

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตคนไข้บาดเจ็บ(TRUMAN TRAUMAX)

รหัสสินค้า : TTR2000X

เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัวสำหรับการฝึกแบบรวมทักษะการช่วยชีวิตคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อแก้ไขระบบการหายใจให้ทำงานต่อได้

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟ(CPR BRAD)

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟ(CPR BRAD)

รหัสสินค้า : 100-2850

เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัวสำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ร่วมทั้งบุคคลทั่วไปสำหรับฝึกฝน